DE RIJDENDE VOORZITTERDagvoorzitter | Verenigingsvoorzitter

Een goede externe voorzitter creëert rust. Neutraal op inhoud en zonder emotie kan hij alle aanwezigen respectvol door een bijeenkomst loodsen. Een onpartijdige procesbegeleider is zeker (ook) aan te bevelen wanneer belangrijke besluiten genomen moeten worden óf een moeilijke boodschap op de agenda staat.

Een relatief ontspannen bijeenkomst met concrete resultaten is uiteindelijk in ieders belang.


Soms bevindt een vaste voorzitter zich in een ongemakkelijke positie, waardoor voldoende slagkracht ontbreekt. Ook kan het lastig zijn om een voor iedereen aanvaardbare bestuurder te benoemen. In dat soort situaties kan een (semi) permanente externe voorzitter, zonder enige 'bedreiging', de juiste chemie creëren en voortgang boeken.

Als sprake is van een conflict of crisis zijn er kampen en ontbreekt communicatie, laat staan de wil om er samen uit te komen. Verhoudingen kunnen onherstelbaar beschadigen. Ik kan zo'n impasse doorbreken door te luisteren, te analyseren en te benoemen. Vaak is een oplossing dichterbij dan menigeen had vermoed.


Met ruime ervaring op het gebied van effectief voorzitten ben ik als De Rijdende Voorzitter breed inzetbaar. Bij alle soorten verenigingen, stichtingen en instellingen én bij bedrijven. Mijn specialisatie ligt op het terrein van VvE's. 

------

Wettelijk zijn appartementsgebouwen verplicht om een VvE (Vereniging van Eigenaren) te hebben. Ook bedrijfscomplexen kennen een VvE of Beheervereniging.

 

Veel verenigingen lukt het om in harmonie de juiste route te kiezen en knopen door te hakken. Maar zeker als het over veel bewoners/leden gaat wordt het proces al snel taaier. Er kunnen wrijvingen ontstaan, bijvoorbeeld omdat belangen tegengesteld zijn of karakters minder goed bij elkaar passen. Ook kan kennis ontbreken over het opstellen van statuten en reglementen, het maken van een onderhoudsplan en dergelijke.  Daarnaast kan het lastig zijn om een voor iedereen aanvaardbare bestuurder te benoemen.
 

Als het minder goed loopt dan gewenst, is dat direct te merken. Deze en andere oorzaken komen tot uiting in de ALV (algemene ledenvergadering). Er treden irritaties op, tegenstellingen lijken onoverbrugbaar, de beraadslaging verloopt rommelig, het bestuur krijgt het verwijt van medebewoners het eigenbelang te laten meewegen én er worden geen heldere besluiten genomen.  Dit komt de sfeer en het woonklimaat niet ten goede. 


Voor dat soort situaties kan assistentie van buitenaf wenselijk zijn. Deze is erop gericht het reilen en zeilen van de VvE in goede banen te leiden, om de VvE verder te helpen. Niet alleen met inhoudelijke adviezen, maar ook door oog te hebben voor hoe de bewoners zich tot elkaar verhouden.
Herkent u dat de kennis van verenigingszaken, de chemie en de processen binnen uw VvE flink verbeterd kunnen worden? Bel dan DE RIJDENDE VOORZITTER 


Ik ben gepokt en gemazeld in de dynamiek van VvE's. Uit ervaring weet ik dat het niet alleen gaat over inhoudelijk goede besluitvorming, maar óók over de 'zachte VvE-kant'.  Over draagvlak, constructief overleg, orde en volgorde der dingen, een wij-gevoel. Want appartementen mogen dan van beton en steen zijn, de mensen die erin wonen zijn dat niet. Daarom pak ik vraagstukken op mét en vóór de eigenaren en bewoners.

 

'De Rijdende Voorzitter' is een geregistreerde naam

CONTACT

'Er is een enorme klus geklaard' !


Fred Schuurs voorzitter

Stichting VvE Belang