Privacyverklaring


De Rijdende Voorzitter gaat op uiterst zorgvuldige wijze met uw privacy om.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om privacy van cliĆ«nten, bezoekers van de website van De Rijdende Voorzitter en om alle contacten met andere personen en organisaties. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met volledige inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen, die de privacyregelgeving daaraan stelt. Naar aanleiding van uw bezoek op de website van De Rijdende Voorzitter worden uw persoonsgegevens niet opgenomen, laat staan bijgehouden en/of verwerkt. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies, zodat geen informatie over uw bezoek wordt vastgelegd.

Mocht u vinden, dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, dan kunt u contact met mij opnemen.

CONTACT

'Er is een enorme klus geklaard' !


Fred Schuurs voorzitter

Stichting VvE Belang