Diensten


Als 'De Rijdende Voorzitter' bied ik u op maat diverse diensten aan. Zowel voor advies en/of bestuur als ook voor onafhankelijk voorzitterschap of gespreksleiding.

Een gezamenlijke inventarisatie van de probleemstelling en uitdagingen binnen uw VvE zijn de basis voor mijn dienstverlening. In een kennismakingsgesprek kiest u met mij de voor úw vereniging ideale optie.


Mijn ruime ervaring en expertise zet ik graag in om uw vereniging verder te helpen. U kunt mij flexibel inroepen. Voor het leiden van vergaderingen, het ondersteunen van het bestuur of andere diensten ben ik á la carte beschikbaar.

Ook adviseer ik individuele eigenaren. Vaak hebben zij goede suggesties, maar lukt het niet deze op de beste wijze én het meest geschikte moment onder de aandacht te brengen. Hierdoor kan hun inspanning stranden en frustreren, wat de sfeer binnen een VvE (blijvend) kan beïnvloeden. Mede op basis van mijn ruime ervaring 'aan de andere kant van de tafel' bepaalt de eigenaar met mij de potentieel meest effectieve 'aanvliegroute'.


Advies

Steun en toeverlaat
Als ervaren VvE bestuurder weet ik wat er speelt bij eigenaren en hoe lastig het voor een bestuur kan zijn om alles in goede banen te leiden. Als sparring partner en adviseur help ik u verder met kennis van zaken.

Conflictbemiddeling
Al te vaak ontstaan binnen VvE's spanningen tussen bewoners onderling of tussen bewoners en het bestuur. Meestal zijn die goed op te lossen als een onafhankelijke derde wordt ingeroepen, die geen enkel persoonlijk belang heeft. U kunt in dit soort situaties mijn hulp vragen om de sfeer binnen uw gebouw te normaliseren.

Hulp bij hoofdbrekens
Vroeg of laat loopt een VvE bestuur tegen problemen aan, zonder te weten hoe die op te lossen. Een frisse blik van buiten, gecombineerd met ervaringen van andere VvE's, helpt. Problemen worden dan niet groter, maar kleiner.

VvE voorzitterschap

Soms is het nuttig niet alleen ‘op de achtergrond’ te opereren, maar juist ook een VvE gedurende een bepaalde periode te ondersteunen en te begeleiden als bestuursvoorzitter. Deze functie kan ik ook vervullen wanneer er geen echt zakelijk probleem is, maar u intern geen of onvoldoende (geschikte) bestuursleden kunt vinden.


Technisch voorzitterschap

Er zijn veel situaties denkbaar waar een onafhankelijk voorzitter een uitkomst kan bieden. Zoals bijvoorbeeld bij onenigheid tussen bestuur en leden. Of bij het nemen van heikele beslissingen waarbij elke schijn van partijdigheid voorkomen dient te worden. Ook is het denkbaar dat bestuursleden zo sterk als medebewoners worden gezien, dat het daardoor voor hen lastig wordt vergaderingen in goede banen te leiden.

In dat soort situaties kan het verstandig zijn een voorzitter van buitenaf de vergadering te laten leiden. Die opereert onpartijdig als olie tussen de raderen. Inhoudelijk neemt hij geen standpunten in. Zo komt iedereen tot zijn recht en heeft de reguliere VvE-voorzitter de ruimte om ook zelf deel te nemen aan de discussie, in de rol van VvE-lid.

Zo'n keuze voorkomt dat belangrijke besluitvormende vergaderingen gedomineerd worden door ongemak, persoonlijke kwesties, oud zeer, of dat leden (on)bewust te veel uitweiden of zich blijven herhalen.

Een onafhankelijke buitenstaander brengt de nodige rust, terwijl de beoogde agenda wordt afgewerkt en voorstellen in stemming worden gebracht. Er is dan sprake van een vorm van procesmanagement door de tijdelijke voorzitter. Daarbij houden het VvE bestuur en de eigenaren het heft in handen voor wat betreft de inhoud.

Als technisch voorzitter bereid ik de vergadering vanzelfsprekend grondig voor.


Gespreksleider (moderator)

Wanneer een vereniging, stichting of bedrijf/instelling een idee of plan wil lanceren, kan het zinvol zijn (eerst) de mening te polsen van haar leden, donateurs of medewerkers. Een schriftelijke peiling biedt meestal geen soelaas, mede omdat de respons statistisch laag is. Belangrijker nog bij zo'n opzet is het volledig gebrek aan interactie. Juist als je mensen fysiek bij elkaar brengt ontstaan er, mits goed (be-)geleid, goede suggesties waar initiatiefnemers soms helemaal niet aan gedacht hadden. Last but not least creëer je belangrijk draagvlak.


'De Rijdende Voorzitter' is een geregistreerde naam

CONTACT

'Er is een enorme klus geklaard' !


Fred Schuurs voorzitter

Stichting VvE Belang